Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Fjärrvärmeföretag eller kunder kan ansöka om medling sedan förhandling skett mellan fjärrvärmeföretaget och kunden. En ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget underrättade kunden om att förhandlingen dem emellan avslutats.

En medling vid Fjärrvärmenämnden ska hjälpa parterna att komma överens om avtalsvillkor och ska ge fjärrvärmekunden insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för leveransen av fjärrvärme. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som företaget eller kunden måste följa.
Observera att Fjärrvärmenämnden inte prövar skäligheten i priset.

Nämnden är inte en domstol och prövar inte vem som har rätt eller fel i ett medlingsärende. En framgångsrik medling bygger därför ytterst på parternas vilja att komma överens.

Fjärrvärmenämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten vars ledamöter utses av regeringen.