Projektinformation

Projekttitel:
ELASTMOOR - Elastiska förankringssystem för vågenergiomvandlare
Projekttitel (eng):
ELASTMOOR - Elastic mooring systems for wave energy converters
Project manager:
Jonas Ringsberg
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
43995-1
Projektstart:
2017-04-01
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017471 040 kr
2018590 000 kr
2019687 000 kr
2020113 960 kr
Total:1 862 000 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Ocean ERA-Net
Energimyndighetens andel:
89 %
Energimyndighetens handläggare:
Elektra Kleusberg
Ärendesammanfattning:
Det internationella projektet syftar till att förbättra kunskapen om hur elastiska förankringssystem skall designas för vågenergiomvandlare. Det kommer att uppnås genom laboratorietester av gummi-, polyester- och nylonlinor, fullskaliga fälttester av Waves4Powers vågenergiomvandlare med Seaflexs elastiska förankringssystem samt fullskaliga fälttester i Portugal av ny förankring. En materialmodell kommer att utvecklas och integreras i en tidigare utvecklad simuleringsmodell för förankringssystem. Verktyget ska kunna användas till att analysera mekanisk livslängd hos förankringslinorna. Projektet genomförs av CENTEC Instituto Superior Técnico (Portugal), Chalmers Tekniska Högskola (Sverige), Seaflex AB (Sverige) och Waves4Power AB (Sverige).
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims to improve the knowledge of using elastic mooring lines for wave energy applications. It will be achieved by collecting data from (i) laboratory testing of rubber, polyester and nylon lines, and of the coupled system of mooring and floater in an ocean basin test, and (ii) full-scale field tests of Waves4Power’s wave energy converter. A taut spread mooring configuration designed by Seaflex is used by Waves4Power. The results from the laboratory tests will be used for (iii) full-scale field tests of a mooring made of rubber, polyester and nylon lines to be conducted in Portugal, and (iv) the development of constitutive models which will be implemented in an in-house mooring dynamics numerical model. The simulation tool will be used to analyse the durability of mooring systems. Reliability analysis will be used to consider the statistical variability in parameters that have an influence on fatigue life.