Projektinformation

Projekttitel:
Smarta skydd - steg 2
Projekttitel (eng):
Smartprotection - stage 2
Project manager:
Lars Nordström
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
43010-2
Projektstart:
2020-01-22
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20201 003 000 kr
20211 007 000 kr
Total:2 010 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Carolina Ahlqvist
Ärendesammanfattning:
Projektet utgör andra delen av ett projekt fokuserat på utveckling av skyddsalgoritmer för distributionsnät med stor andel förnybar och distribuerade produktion (Smarta skydd). Denna andra del av projektet är fokuserad på teoretiskt förfining av algoritmer för systemidentifikation av produktionsanläggningar anslutna på regionnätsnivå, typiskt distribuerad kraftproduktion från vind och vattenkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
This is the second stage of a project focused on development of protection algorithms for distribution networks with a high penetration of renewable and distributed generation (Smart protection). In the first part, algorithms and a technical platform have been developed that enable rapid and secure identification of islanding. This second part is focused on theoretical refinement of algorithms for system identification of production plants connected at regional network level, typically distributed power generation from wind and hydropower. The algorithms use high-resolution measurement series (typically PMUs) taken electrically close to the distributed generation. The refinement of the algorithms will make the previously developed islanding protection function more robust, i.e. the security and stability of the algorithm can be guaranteed with greater probability. In relation to the first stage the focus is on theory and refinement of results achieved in cooperation with industry.