Projektinformation

Projekttitel:
Pilotlän för regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad i Norrbottens län
Projekttitel (eng):
Ej nödvändigt att fylla i.
Project manager:
Ida Wanhatalo
Organisation:
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
Projektnummer:
50365-1
Projektstart:
2020-03-16
Projektslut:
2020-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2020231 921 kr
Total:231 921 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
David Newell
Ärendesammanfattning:
Projektet kommer att kartlägga Norrbottens specifika förutsättningar vad gäller vindkraftsutbyggnad och lyfta de målkonflikter, aktörer och målgrupper som finns i länet. Projektet kommer att ge regionalt anpassat underlag till den metodbeskrivning som Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska ta fram för de regionala analyserna. Detta kommer att främja arbetet med att ta fram en nationell strategi för hållbar vindkraft samtidigt som andra väsentliga samhällsmål kan nås. Projektet kommer således att bidra till ett nationellt helhetsperspektiv på vindkraftutbyggnaden och att målkonflikter i större utsträckning kan lösas ut på ett nationellt övergripande plan. Projektet kommer att genomföras i en liten effektiv projektorganisation med relevant spetskompetens, tillsammans med noga utvalda referenspersoner.
Ärendesammanfattning (eng):
Ej nödvändigt att fylla i.
Dokument: