Projektinformation

Projekttitel:
CinfraCap – fas II - Infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid
Projekttitel (eng):
CinfraCap - phase II – Infrastructure for transport and interim storage of captured CO2
Koordinator:
Nordion Energi AB
Diarienummer:
2021-043868
Projektnummer:
P2021-90013
Projektstart:
2022-01-17
Projektslut:
2022-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
20222 700 000 kr
Total:2 700 000 kr
Program:
Industriklivet
Energimyndighetens andel:
44 %