Forskning och innovation

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Vi hjälper även företag att affärsutveckla och kommersialisera energiteknik. På de här sidorna berättar vi om hur och vad vi gör för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.