Forskning & innovation

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Vi hjälper även företag att affärsutveckla och kommersialisera energiteknik. På de här sidorna berättar vi om hur och vad vi gör för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Forsknings- och innovationsområdenForsknings- och innovationsområden

En presentation av områden inom energiforskning som vi verkar inom.

Grön tillväxtGrön tillväxt

Vi arbetar för att främja svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt.

 

Strategiarbetet FOKUS

Arbetet med att ta fram strategier och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet kallas för FOKUS. Den forskningsverksamhet som myndigheten stödjer omfattar hela innovationssystemet: grundforskning, tillämpad och experimentell utveckling, demonstration, kommersialisering samt spridning av forskningsbaserad kunskap och resultat.

Projektdatabas

Projekt finansierade av Energimyndigheten

Söka stöd och rapportera

Läs om hur du söker ekonomiskt stöd från oss

Frågor och svar om batterier

Svar på vanliga frågor kring satsningen på den nya batterifabriken