Projektinformation

Projekttitel:
Nästa generation Ottomotorförbränning
Projekttitel (eng):
Project manager:
Andreas Berntsson
Organisation:
Volvo Personvagnar AB
Projektnummer:
32027-1
Projektstart:
2009-01-01
Projektslut:
2011-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20093 350 000 kr
20101 855 000 kr
2011745 000 kr
20121 050 000 kr
Total:7 000 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
47 %
Energimyndighetens handläggare:
Anita Larsson
Ärendesammanfattning:
Detta projekt syftar till att studera förutsättningarna för att kunna utnyttja mager förbränning för att väsentligt reducera bränsleförbrukningen på en Ottomotor. Studier kommer att utföras för att finna lämpliga förbränningsrumsgeometrier för att klara av samtliga driftsfall inklusive stratifierat och magert homogent driftsfall. Vidare kommer lämpliga system för avgasåterföring att studeras i nära samarbete med utvecklingen av Volvos moderna dieselmotorer.
Ärendesammanfattning (eng):