Projektinformation

Projekttitel:
Bränsleeffektiv offroad transport
Projekttitel (eng):
Fuel efficient offroad transport
Project manager:
Jonas Larsson
Organisation:
Volvo Construction Equipment AB
Projektnummer:
33971-1
Projektstart:
2011-07-01
Projektslut:
2014-12-01
Budget:
ÅrBeviljat
2011488 750 kr
2012982 500 kr
2013869 500 kr
2014488 750 kr
Total:2 829 500 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
33 %
Energimyndighetens handläggare:
Anita Larsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att ta fram metoder för att erhålla information om hur anläggningsmaskiner används och därmed kunna dimensionera maskinerna med rätt styrka och rätt drivlinekoncept för att uppnå bränsleeffektivitet och tillräcklig livslängd. Mätsystem och analysmetoder för att kartlägga maskinoberoende parametrarna som behövs för att återskapa kundens situation i simuleringar och på provbanor kommer att tas fram.
Ärendesammanfattning (eng):
Dokument: