Projektinformation

Projekttitel:
Integrerad reglering av drivning, bromsning, och styrning hos långa modulära lastbilskombinationer
Projekttitel (eng):
Project manager:
Inge Johansson
Organisation:
Volvo Lastvagnar Aktiebolag
Projektnummer:
34732-1
Projektstart:
2011-03-01
Projektslut:
2016-10-30
Budget:
ÅrBeviljat
2011673 000 kr
20121 480 000 kr
20131 113 750 kr
2014484 500 kr
2015663 000 kr
Total:4 414 250 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
49 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Difs
Ärendesammanfattning:
Projektet innehåller studier av hur långa modulära fordonskombinationer kan utformas för att lösa ett nätverk av transportuppdrag som innehåller både stads- och landsvägsmiljö med randvillkor. De modulära enheterna kommer antas kunna bära sin egen energilagring och därmed möjliggörs aktiv drivning och styrning även på släpen. Därefter optimeras aktuatorernas placering, snabbhet och styrka hos de utvalda fordonskombinationerna för att minimera körbaneavvikelse i låga hastigheter och ge ökad dynamisk stabilitet. De valda reglerstrukturerna valideras med hjälp av simulering.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will study how long modular vehicle combinations can be designed to solve a network of transport operations which contain both urban and rural environment with boundary conditions. The modular units will be assumed to carry its own energy storage and make it possible with active traction control. The actuators locations will be optimized as well as the speed and strength of the selected vehicle combinations to minimize deviationfrom road at low speeds and provide greater dynamic stability. The chosen control structures will be validated by simulation.