Projektinformation

Projekttitel:
Lastbalansering av resor i kollektivtrafiken
Projekttitel (eng):
Balancing the load on the public transport system
Project manager:
Olov Ståhl
Organisation:
RISE SICS AB
Projektnummer:
38218-1
Projektstart:
2013-12-02
Projektslut:
2016-02-29
Budget:
ÅrBeviljat
20132 000 000 kr
20141 000 000 kr
2015700 000 kr
Total:3 700 000 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
FoU Program Energi, IT och Design - etapp 3
Energimyndighetens andel:
68 %
Energimyndighetens handläggare:
Marie Claesson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att undersöka hur IT-baserade hjälpmedel, kan förmå resenärer att flytta sitt resande från rusningstrafik till tider då belastningen på transportsystemet är låg. Detta skulle ge ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur och minska bla energiuttaget och utsläpp av växthusgaser. Projektet kommer att utveckla ett mobilbaserat prototypsystem där olika styrmedel för att få resenärer att ändra sina resvanor implementeras. Systemet testas sedan i en användarstudie med resande i Stockholms kollektivtrafik. Målet med studien är att ta reda på vilka styrmedel som fungerar, och hur dessa skall designas för att uppnå bästa effekt.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is a collaboration between SICS Swedish ICT, Arriva Sverige och Artspace Group, with the aim of studying how IT technology can be used to influence commuters to avoid using the public transport system during rush hours, and instead travel when the load is not so high. This would mean that available resources (roads, tracks, vehicles, etc) can be used more efficiently, reducing both energy consumption and the emission of CO2, which is a key to a future sustainable society and a continued growth of the public transport sector. The project will develop a mobile phone based IT-prototype where different incentive and reward systems are implemented. The prototype is then evaluated in a user study with commuters in the Stockholm area. The goal of the study is to find out which incentives are effective, and how the systems should be designed to get maximum effect. Arriva’s intention is to commercialize the project result in a future “Loyalty program”.
Dokument: