Projektinformation

Projekttitel:
Ett bilfritt år- Vardagslivet med lätta elfordon
Projekttitel (eng):
A car free year - Everyday life with light electric vehicles
Project manager:
Teo Enlund
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
38207-1
Projektstart:
2013-12-02
Projektslut:
2016-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20132 000 000 kr
20142 000 000 kr
2015995 938 kr
Total:4 995 938 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
FoU Program Energi, IT och Design - etapp 3
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Marie Claesson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att visa hur familjens transporter fungerar med elfordon istället för med bil. Projektet ska visa på vilka konsekvenser av en övergång till pendling med elfordon i stor skala skulle innebära, samt vilka förändringar av staden som behövs för att stödja detta. Beteendeförändringar hos tre familjer som under ett år bytt ut bilen mot lätta elfordon studeras och utifrån slutsatserna beskrivs hur livet i staden gestaltar sig om det lätta sättet att transportera sig skulle få ett brett genomslag.
Ärendesammanfattning (eng):
A whole year of commuting by electric bike has less climate impact than one day commuting by car. Our project will demonstrate how a family's transport needs would work with electric bicycles, electric mopeds and four-wheel electric motor bikes, instead of using cars. In this way, we want to encourage more people to go over to sustainable transport solutions. We also want to show the enormous benefits from such a transition on a large scale and what changes would be needed to a city to support this. The project consists of two parts: - A car free year - We will study behavioural changes in three families over one year where they exchange their car with a number of light electric vehicles. - The car free city - Based on conclusions from the families car-free year, we will depict the effect that this easy form of transport would have on city life given a broad impact. Our results will be presented in a way suitable for a wide distribution and that breaks from traditional norms.