Projektinformation

Projekttitel:
Ny Europeisk Vindatlas - NEWA
Projekttitel (eng):
New European Wind Atlas - NEWA
Project manager:
Stefan Sven Anton Ivanell
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
39411-1
Projektstart:
2014-10-20
Projektslut:
2020-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20142 704 555 kr
20150 kr
20165 275 357 kr
20172 961 115 kr
20182 864 031 kr
20190 kr
Total:13 805 058 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
96 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Palmblad
Ärendesammanfattning:
Beslutet avser tilläggsfinansiering avseende år 2019 samt tillägg av EU-finansieringen.
Ärendesammanfattning (eng):
Dokument: