Projektinformation

Projekttitel:
Demonstrationsprojekt – HiWave - Fas 3
Projekttitel (eng):
Ocean pilot - HiWave - Phase 3
Project manager:
Patrik Möller
Organisation:
Corpower Ocean AB
Projektnummer:
38550-2
Projektstart:
2015-04-24
Projektslut:
2017-12-20
Budget:
ÅrBeviljat
20158 205 000 kr
201610 594 000 kr
Total:18 799 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Pierre-Jean Rigole
Ärendesammanfattning:
CorPower Ocean (CPO) har utvecklat en ny typ av vågkraftverk (WEC) som kan möjliggöra utvinning av el från havsvågor med mer än fem gånger så mycket energi per ton apparat jämfört med tidigare känd teknik. Projektet är en detaljerad planering med syfte att leverera ett komplett underlag för demonstration av en full skala prototyp av Corpowers vågkraftverk. Den fullskala demo är nästa steg efter det pågående demonstrationsprojektet HiWave - Fas 3 (pnr 38550-2), där man ska genomföra havstester på Corpower Oceans vågkraftverk i skala 1:2.
Ärendesammanfattning (eng):
CorPower Ocean is bringing a new type of high-efficiency Wave Energy Converters to the market, offering a fivefold improvement in annual energy delivered per ton of device compared to current state-of-the-art. This technology is developed and verified in collaboration with leading industrial and academic partners including EDP Innovation, Iberdrola Engineering, WavEC, EMEC, KTH, RISE (SP), NTNU and the University of Edinburgh. CPO is currently in Stage 3 of its development program, which entails ocean testing a 25kW WEC system at EMECs in Scotland. The purpose of this FEED-study is to deliver a pre-study for a full-scale demonstration project of the CPO WEC technology and provide the critical information needed for investors and commercial partners to make the final funding decision for a Stage 4 demonstration 2017-2020. This project aims at reducing the project risks such significant changes, delays or budget overruns, ensuring successful execution of the demonstration.