Projektinformation

Projekttitel:
Stöd till projektet: Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel
Projekttitel (eng):
Project manager:
Pär Olausson
Organisation:
Mittuniversitetet Campus Östersund
Projektnummer:
40307-2
Projektstart:
2015-10-01
Projektslut:
2018-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015449 661 kr
20161 888 891 kr
20171 617 816 kr
2018482 453 kr
Total:4 438 821 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Projektet ska öka kunskapen om hur samverkan inom ramen för styrel sker, om hur prioriteringar skapas och omsätts i en operativ planering i syfte att skapa goda förutsättningar för att förfina planeringsprocessen. Det handlar om att skapa förståelse för hur prioriteringsutsagor skapas och varför, samt hur dessa bearbetas i syfte att uppnå en operativ planering som motsvarar de initiala prioriteringarna. Det senare är av vikt för att förstå vilka åtgärder som aktörerna behöver planera för i syfte att mildra effekterna av en frånkoppling. Den övergripande ambitionen är att bidra med kunskap om hur en planerings- och beslutsprocess med flera aktörer med systematik bildar ett väl avvägt operativt underlag i händelse av krisscenario.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will increase the knowledge on how collaboration within the framework of styrel occurs, how priorities are made and how these are translated into operational planning in order to create favorable conditions to refine the planning process. It is about understanding how the priorities are made and why, and how these are processed in order to achieve an operational plan which corresponds to the initial priorities. The latter is important in order to understand the measures operators need to take, in order to mitigate the effects of a disconnection. The overarching aim is to create knowledge about planning and decision-making including several operators systematically creates a balanced scheme in the event of a crisis scenario.
Dokument: