Projektinformation

Projekttitel:
Insekters fördelning runt vindkraftverk och dess påverkan på insektsätande fladdermöss och fåglar
Projekttitel (eng):
Insect occurrences and their effects on aerial mammalian and avian predators near wind farms
Project manager:
Susanne Åkesson
Organisation:
Lunds universitet
Projektnummer:
42160-1
Projektstart:
2016-05-01
Projektslut:
2021-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20161 093 000 kr
2017900 000 kr
2018190 000 kr
Total:2 183 000 kr
Programområde:
Program:
Vindvalprogrammet etapp 3
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
David Newell
Ärendesammanfattning:
Det här projektet studerar om insekters koncentration och förekomster i anslutning till vindkraftverk kan fungera attraherande på insektsätande fladdermöss och fåglar, såsom nattskärra, tornseglare och svalor. Projektet bygger på ny teknik där insekter registreras med hjälp av laserbaserad remote sensing teknik, häckande nattskärrors rörelser följs med hjälp av GPS logger teknik och insektsätande fåglars rörelser under dag och natt studeras med hjälp av en vertikal radar. Målet är att dokumentera hur insekterna klumpas och varierar i olika vänderbetingelser och om deras förekomster attraherar födosökande fladdermöss och fåglar till vindkraftverkens närområde.
Ärendesammanfattning (eng):
In the current application we will investigate if and how insects are concentrating near wind farms, and if there is a risk of concentrations swarming insects above wind mills, due to “hill-topping” that may be explored by aerial insectivorous mammals and birds. The project involves new technology based on laser radar, which may be used to classify insect numbers and size distributions, as well as advanced GPS tracking technology to track the movements of aerially foraging breeding nightjars. In addition we will use a bird radar to monitor throughout a breeding and migration season the flight altitude distribution of birds moving near to wind farms. The ultimate goal is to identify methods to minimize the risk of collision and mortality caused by wind farms on bats, nightjars and aerially foraging birds such as swifts and swallows.
Dokument: