Projektinformation

Projekttitel:
Cykelstaden – El-assisterade lastcyklars framtida roll
Projekttitel (eng):
The bicycle city – The future role of electric-assisted cargo bicycles
Project manager:
Anne Faxer
Organisation:
RISE Viktoria AB
Projektnummer:
P42547-1
Projektstart:
2016-11-21
Projektslut:
2018-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 013 450 kr
Total:1 013 450 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Demonstrationsprogram för Elfordon
Energimyndighetens andel:
88 %
Energimyndighetens handläggare:
Linda Rinaldo
Ärendesammanfattning:
Projektet, som bygger vidare på det Vinnova-finansierade projektet Elmob, syftar till att utvärdera användningspotentialen för el-assisterade lastcyklar inom kommunala verksamheter samt vilka barriärer som tillverkare, användare och andra intressenter står inför. Syftet är att underlätta en fortsatt marknadspenetration, med minskad klimatpåverkan från transportsektorn som följd.
Ärendesammanfattning (eng):
Electric-assisted cargo bikes have unique opportunities to contribute to undermining the current car dependency. A new type of electric-assisted cargo bike is demonstrated in the Vinnova-funded project Elmob. The proposed project builds on Elmob by evaluating use potential within municipal activities as well as the barriers that manufacturer, users and other stakeholders face. The objective is to facilitate further market penetration, with reduced environmental impact from the transport sector as a consequence. The goal is to develop a roadmap that pin-points barriers and key actions.
Dokument: