Projektinformation

Projekttitel:
Effektivare insamling av batterier med konsumenterna i fokus - Fas II Interventioner
Projekttitel (eng):
Towards a more efficient battery collection with a consumer focus - Phase II Interventions
Project manager:
Per Berg
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
37684-4
Projektstart:
2017-01-10
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20171 969 000 kr
20181 970 000 kr
Total:3 939 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Batterifondsprogrammet
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att stärka infrastrukturen för insamling av lösa och apparat-bundna småbatterier och att därigenom effektivisera denna insamling. Projektet är en fortsättning på projekt nr 37684-1 och bygger vidare på tre delar: 1. studier av hanteringen av förbrukade batterier i hemmen, 2. betydelsen av ett väl fungerande infrasystem för batteriernas insamling samt 3. analys av batteriflödet i samhället.
Ärendesammanfattning (eng):
The project aims at strengthening the infrastructure for the collection of small batteries of different types and thereby making the collection more efficient. The project is a continuation of project 37648-1. The project is threefold; to study the handling of used batteries in the homes; the importance of a well-functioning infrastructure for collection and analysis of the batteries flow in the society. The project will use interventions, i.e conscious changes of the conditions for battery collection in four municipalities of different sizes with different geographical conditions and systems for battery collection. The results from the three project steps completed in Phase I are combined to build a new model for scenario analysis of generation and collection rate of spent batteries depending on the changes in policy, consumption and behavior as well as in collection infrastructure.