Projektinformation

Projekttitel:
ELMA - Elmaskinkoncept för nästa generations elektriska fordon
Projekttitel (eng):
ELMA - Electric Machine concept for next generation electrical vehicles
Project manager:
Elisabet Jansson
Organisation:
Volvo Personvagnar AB
Projektnummer:
42818-1
Projektstart:
2017-01-01
Projektslut:
2021-09-30
Budget:
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
Energimyndighetens handläggare:
Peter Kasche
Ärendesammanfattning:
Ärendesammanfattning (eng):