Projektinformation

Projekttitel:
Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler
Projekttitel (eng):
Battery storage for public and commercial premises
Project manager:
Jan Kristoffersson
Organisation:
Sustainable Innovation i Sverige AB
Projektnummer:
42907-1
Projektstart:
2016-11-10
Projektslut:
2018-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2016715 700 kr
2017583 575 kr
2018697 925 kr
Total:1 997 200 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
58 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att etablera en pilotinstallation som kombinerar elenergilagring med lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader. Syftet är att skapa ett attraktivt och repeterbart koncept som kan få spridning på marknaden avseende framförallt offentliga och kommersiella lokaler. Projektet bidra med viktiga erfarenheter och slutsatser om lämplig teknisk uppbyggnad och driftstrategier av batterilagersystem kombinerat med snabbladdning av elbilar och solelproduktion för offentliga och kommersiella lokaler.
Ärendesammanfattning (eng):
Use of local battery storages provides opportunities to even out power peaks and thus contribute to a sustainable, robust and cost-effective energy system. The demonstration project will establish a pilot installation that combines electrical energy storage with local solar power, electric vehicle (EV) charging and control of energy use in buildings. The aim is to create an attractive and repeatable concept that can penetrate the market mainly concerning public and commercial premises. The concept is built on creating a better overall economy for investments in micro-generation of electricity and EV-charging through the use of battery storage and an intelligent control system, which also comprise the premises energy systems. The demonstration project is conducted during around two years in collaboration between Sustainable Innovation, Vattenfall and the municipality of Askersund.