Projektinformation

Projekttitel:
Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring
Projekttitel (eng):
Fluid Compressor - demonstration of a new principle for efficient energy storage
Project manager:
Magnus Karlsteen
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
42908-1
Projektstart:
2017-04-01
Projektslut:
2018-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017975 600 kr
Total:975 600 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Projektet avser att utveckla en ny effektiv princip för att komprimera luft. Principen använder vatten som kolvar och för att effektivt komprimera och expandera luft genom många steg och små temperaturvariationer. Konceptet kan skapa förutsättningar för en effektiv energilagring med komprimerad luft. En prototyp har testats på Chalmers med gott resultat och principen är publicerad som en svensk patentansökan.
Ärendesammanfattning (eng):
A new effective principle for compressing air has been invented by Daniel Ehrnberg. The principle is published as a Swedish patent application No. SE1451403 A1. The principle uses water as pistons and creates an ideal environment to efficiently compress and expand air through many steps and at small temperature variations. This creates favorable conditions for a highly efficient energy storage. A prototype has been tested at Chalmers dept. physics with very good results. The technology could mean that we can provide Sweden's electricity system with 100% renewable energy and still maintain reliable deliveries. This in a carbon neutral, resource-efficient and cost-effective way.