Projektinformation

Projekttitel:
Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion
Projekttitel (eng):
Efficient control of the power balance in systems with a large share of renewable production
Project manager:
Magnus Perninge
Organisation:
Linnéuniversitetet
Projektnummer:
42982-1
Projektstart:
2017-01-01
Projektslut:
2021-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017493 204 kr
2018493 204 kr
2019533 138 kr
2020565 466 kr
Total:2 085 012 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
59 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Lundström
Ärendesammanfattning:
Detta projekt går ut på att effektivisera regleringen av effektbalansen genom att i först hand ta fram optimala strategier för handel på reglermarknaden. Resultatet av projektet är en minskad kostnad för att upprätthålla balansen vilket i sin tur ökar konkurrenskraften på elmarknaden för förnyelsebar produktion eftersom denna obalanskostnad återförs till de som skapat den.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to improve the efficiency of the power balance control by deriving optimal strategies for calling-off bids on the regulating market. The expected outcome of the project is a reduced cost for maintaining power balance which in turn will increase the competitiveness of renewable production as each player on the electricity market have to bear their own imbalance costs.