Projektinformation

Projekttitel:
Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum
Projekttitel (eng):
Development and evaluation of forecasting models for solar power and electricity use over space and time
Project manager:
Joakim David Munkhammar
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
43055-1
Projektstart:
2017-01-01
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 115 596 kr
20181 008 924 kr
2019977 952 kr
2020952 701 kr
Total:4 055 173 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
86 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Detta projekt ämnar utveckla och utvärdera prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning. Projektet kommer utvärdera existerande metoder samt utveckla nya metoder baserade på så kallad probabilistisk prognostisering, där exempelvis artificiella neuronnät och ”deep learning” tillämpas på prognostisering av solel och elanvändning.
Ärendesammanfattning (eng):
This project aims to develop and evaluate forecasting methods for solar power and electricity use. The project will evaluate existing methods and based on that develop state-of-the-art methods for forecasting. These methods will be based on probabilistic forecasting, where for example artificial neural networks and ”deep learning” will be applied to forecasting of solar power and electricity use. Data from current and planned Uppsala county facilities will serve as basis for model validation. Based on this evaluation, decisions regarding Uppsala county policy for implementing metering systems for solar irradiance, solar power generation and electricity use will be made. The methods developed are intended to facilitate a basis for future design of smart grids.
Dokument: