Projektinformation

Projekttitel:
Jämställdhetens betydelse för energieffektivitet i transportsektorn
Projekttitel (eng):
Gender Equality and Increased Energy efficiency in the Transport Sector
Project manager:
Lena Hiselius Winslott
Organisation:
Lunds universitet
Projektnummer:
43165-1
Projektstart:
2016-12-01
Projektslut:
2019-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2016381 728 kr
2017646 010 kr
2018620 209 kr
2019-5 634 kr
Total:1 642 313 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn
Energimyndighetens andel:
68 %
Energimyndighetens handläggare:
Adam Mickiewicz
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att studera kommuners ambitioner, handlingar och beslut avseende hållbar utveckling av persontransporter för att se om det finns samband med kvinnors representation och normer i transportplaneringen. Målsättningen är att ta fram rekommendationer till offentliga verksamheter för att realisera påvisad energieffektiviseringspotential.
Ärendesammanfattning (eng):
This project starts in the assumption that gender equality is highly relevant in order to reach energy efficiency in the transport sector. There are large discrepancies in the transport sector along the lines of gender. The gender difference in CO2 emissions alone are so large that if men travelled the way women do, the energy use from passenger transport would diminish by close to 20%. The number of women involved in transport related decisions is low. The project will investigate for one, whether and how municipal transport sustainability ambitions as expressed in policies and objectives relate to gender representation and norms, secondly develop methods for how research and practice can interact to advance knowledge on how gender equality can contribute to a sustainable and energy efficient transport system. To this end the project will work with municipalities to realize the potential for achieving energy efficiency according to kWh/capita and kg CO2 equivalents/capita.