Projektinformation

Projekttitel:
Återvinning av polymerer
Projekttitel (eng):
Polymers’ Circulation System
Project manager:
Tobias Richards
Organisation:
Högskolan i Borås
Projektnummer:
43954-1
Projektstart:
2017-01-24
Projektslut:
2018-01-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017650 000 kr
Total:650 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
61 %
Energimyndighetens handläggare:
Coralie Chasset
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att lägga grunden för en framtida testbäddsmiljö/plattform avsedd för intressenter som vill utveckla nya processer för återvinning av plaster. Målet med projektet är också att identifiera möjligheter och barriärer för marknadsintroduktion av feedstock recycling, vilket har potential att underlätta plaståtervinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar. Återvinningsgraden för polymerer är i dag lägre än för andra material, trots att materialslaget ingår i många olika produkter och avfallsflöden.
Ärendesammanfattning (eng):
The main objective of the project is to create a mechanism for fostering innovations that enable circular flows of plastic material. A wide variety of polymer products cannot be recycled mechanically due to their complex structure or impurity level. The platform to be established within this project aims to enable circular material flows of polymer-based products by breaking them down into building blocks, so-called feedstock recycling. To realize this, a national cooperation involving all players required to create a circular flow will be initiated. These players represent research institutions, technology providers, material end users, and authorities. Powered by this gathered competence (i) the available methods and equipment will be mapped and systemized, (ii) a methodology to simplify the selection of recycling methods will be drafted, (iii) the feedstock recycling market will be evaluated, and (iv) a business model for the continuation of the platform will be designed.