Projektinformation

Projekttitel:
Precisionskylning för CO2 minskning
Projekttitel (eng):
Precision cooling for CO2 reduction
Project manager:
Sassan Etemad
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44065-1
Projektstart:
2017-03-01
Projektslut:
2022-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 081 000 kr
20181 140 000 kr
20191 294 000 kr
20201 285 000 kr
Total:4 800 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att utveckla CFD-simuleringsmetoder för prediktering av lokal kärnkokning och ytstrukturmodifieringar för att förbättra lokal kylning och möjliggöra effektiv precisionskylning. Konceptet är generiskt och kan användas för kylning av batterier, elektriska motorer och förbränningsmotorer. I detta projekt tillämpas konceptet för förbränningsmotorer. Precisionskylning leder till minskade värmeförluster, vilket innebär lägre bränsleförbrukning, högre prestanda och lägre CO2-emissioner.
Ärendesammanfattning (eng):
Cooling of batteries, electric motors and combustion engines leads to waste of heat. To limit heat losses, save energy and reduce CO2, it is necessary to develop advanced precision cooling for enhanced local heat transfer concentrated in the hottest regions. Using precision cooling requires good knowledge of the impact on heat transfer. Simulation methods have to be developed for accurately predicting the local cooling in order to avoid over-cooling, retain nucleate boiling and more important, to prevent film boiling which leads to sudden cease of cooling and is devastating. The main goal of this project is to develop CFD simulation methodologies that take into account the impact of nucleate boiling and surface structure on heat transfer. The work will be carried out by one PhD student. Combustion engine tests, carried out at Volvo Cars and Volvo GTT, will provide boundary conditions and the impact of boiling and surface structure modifications will be studied.