Projektinformation

Projekttitel:
IEA Bioenergi färdplan
Projekttitel (eng):
Project manager:
Göran Berndes
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44126-1
Projektstart:
2017-01-23
Projektslut:
2018-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017665 944 kr
Total:665 944 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Kalle Svensson
Ärendesammanfattning:
Projektet analyserar och beskriver bioenergins möjligheter att bidra till ett förnybart energisystem utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Ett antal konkreta exempel ges på hur bioenergisystem kan bidra till hållbarhetsvinster. Resultaten redovisas i flertalet internationellt publika rapporter. Genom att åskådliggöra bioenergins potential att bidra till ett hållbart energisystem globalt stödjer projektet export av svenskt kunnande och teknik inom bioenergiområdet.
Ärendesammanfattning (eng):
x
Dokument: