Projektinformation

Projekttitel:
Materialåtervinning av plastfraktioner via termisk omvandling
Projekttitel (eng):
material recycling of plastics via thermal conversion
Project manager:
Martin Seemann
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44239-1
Projektstart:
2017-12-15
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017695 000 kr
2018490 000 kr
2019865 000 kr
Total:2 050 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Coralie Chasset
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka möjligheter att återvinna plastfraktioner, som i dagsläget inte återvinns, med hjälp av förgasning. En termisk process för att kunna återvinna plastråvarorna (feedstock recycling) har länge eftersträvats inom plastbranschen. Förgasning av plastråvara har potential att vara mer konkurrenskraftigt än förgasning av bioråvara, då råvarupriset kan vara lägre.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is an innovation project that aims to investigate the possibilities of recycling plastic fractions, which today is not recycled, by means of gasification. The plastic business has for a long time strived for a thermal methof to recyle plastics. Gasification of plastics has potential to be more competetive than gasification of biomass, since the price of raw material might be lower.
Dokument: