Projektinformation

Projekttitel:
Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
Projekttitel (eng):
Local recycling and reuse centers
Project manager:
Nina Wolf
Organisation:
Göteborgs Stad
Projektnummer:
44294-1
Projektstart:
2017-06-30
Projektslut:
2019-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017709 000 kr
20181 161 000 kr
2019708 000 kr
Total:2 578 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Strategiskt innovationsprogram RE:Source
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Susanna Widstrand
Ärendesammanfattning:
Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att ta fram kunskap om hur minikretsloppsparker kan fungera som mötesplatser och lärcenter för att ge möjlighet till återbruk, återvinning av farligt avfall, delandepooler, reparation och kreativt återbruk. Under projektet utvecklas, testas och utvärderas fyra kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler i fyra stadsdelar med socioekonomiska skillnader och olika förutsättningar i Göteborg. Verksamheternas innehåll ska växa fram genom medskapande med finansiärer, tjänstemän och berörda invånare. Projektet kan ta fram värdefull kunskap kring kvartersnära minikretsloppsparker och återbruk, vilket är viktigt för att liknande satsningar ska kunna göras på andra platser.
Ärendesammanfattning (eng):
The project is an innovation project aimed at developing knowledge about how local recycling and reuse centers can work as meeting places and learning centers for reuse, hazardous waste recycling, sharing, repair and creative reuse. During the project, four local recycling centers and reuse centers in four districts are developed, tested and evaluated with socioeconomic differences and different conditions in Gothenburg. The businesses will grow through cooperation with financiers, officials and residents. The project will develop valuable knowledge of local recycling and reuse centers, which is important for similar investments to be done elsewhere in Sweden.