Projektinformation

Projekttitel:
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Projekttitel (eng):
Pricing and demand flexibility in a system dominated by renewable electricity production
Project manager:
Runar Brännlund
Organisation:
Umeå universitet
Projektnummer:
44340-1
Projektstart:
2017-07-01
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20171 178 583 kr
2018665 741 kr
20191 356 299 kr
2020626 083 kr
Total:3 826 706 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Lars Karlbom
Ärendesammanfattning:
Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi . Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet. Det föreslagna projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom energiekonomi avseende hushållens beteende inklusive underlag som är relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden.
Ärendesammanfattning (eng):
The overall goal of this project is to contribute to the design of efficient pricing of electricity in order to enable a larger share of intermittent renewable production. Such pricing schemes should provide incentives for households to adjust their consumption to the current availability of electricity, thereby enabling an increasing share of renewable energy sources. The proposed project will contribute to the academic literature within the area, where increasing focus is on household behavior including results that are directly relevant for the current policy discussions on electricity market design.