Projektinformation

Projekttitel:
Undersökning av modulära topologier för en STATCOM-enhet med utökad möjlighet för energiutbyte mellan fasbenen
Projekttitel (eng):
Investigation of modular topologies for STATCOM application to facilitate energy exchange between the converter phase legs
Project manager:
Massimo Bongiorno
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
44354-1
Projektstart:
2017-10-02
Projektslut:
2019-10-01
Budget:
ÅrBeviljat
2017356 250 kr
2018258 750 kr
2019291 432 kr
Total:906 432 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
48 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Målsättning med projektet är att föreslå nya topologier for multinivås STATCOM-enheter, med en utökad förmåga att utbyta energi mellan fasbenen. På detta sätt underlättas driften vid de tillfällen när elnätet är osymmetriskt, och dessutom underlättas för anslutning av batterier för energilagring. Projektet kommer att undersöka alternativa modulära topologier för robust drift vid asymmetri i elnätet. Vidare fokuserar projektet på möjligheten att utrusta STATCOM-enheten med energilager, dvs batterier, för att stärka upp elnätet vid störningar. Förutom analytiska undersökningar kommer även simuleringar och verifierade experiment att utföras.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to propose novel topologies for grid-connected converters for STATCOM application.Aiming at a modular configuration,the main focus of the project is on the ability of the converter to exchange energy between the phase-legs of the converter,thus facilitating its operation under unbalanced grids and at the same time allow the integration of energy storage.The project is divided into two phases:the main goal of the first phase is to investigate alternative modular topologies for proper operation under unbalanced grids.The second phase focuses instead on the ability of the converter to be equipped with temporary energy storage for grid support.System flexibility and losses,as well as dimensioning and number of needed components will be key factors for the final topology selection.Use of silicon-based semiconductors as well as wide bandgap solutions will be considered.The investigated topologies will be analyzed analytically,through simulations and experimentally