Projektinformation

Projekttitel:
Demonstrationsplattform för elektrifierade transportsystem med lastbilar och högkapacitetsbussar
Projekttitel (eng):
Electrified transport system demo platform involving trucks and high capacity city buses
Project manager:
Peter Nordin
Organisation:
Volvo Technology AB
Projektnummer:
44401-1
Projektstart:
2017-07-01
Projektslut:
2021-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20176 690 789 kr
201821 539 474 kr
201920 152 979 kr
20200 kr
20219 616 758 kr
Total:58 000 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
25 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att skapa en demonstrationsplattform för framtida person- och godstransporter i stadsmiljö och därmed bidra till en snabbare omställning till energieffektiv och fossilfri drift av tunga fordon i urbana områden. Demonstrationen är en utvidgning av det pågående ElectriCity-samarbetet till att omfatta inte bara lösningar för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik, utan även hållbara och attraktiva urbana transporter i ett bredare perspektiv. Inom projektet kommer helelektriska högkapacitetsbussar att utvecklas och testas i linjetrafik i kombination med helelektriska lastbilar för distribution och sophämtning i verklig driftmiljö.
Ärendesammanfattning (eng):
A conversion to electrified and automatized vehicle operation in urban areas leads to less energy consumption, CO2, noise, regulated emissions and improved effectiveness. The conversion builds to a large extent on new technologies for vehicles and infrastructure. Innovation is needed for the transport system, and Swedish industry shall be able to lead this development. The project is run in two subprojects with relevant partners, uses when possible results from finished and on-going projects, and is directed towards creating and R&D of new technology concepts. The sub-projects incorporate base technology for fully electric automatized waste and distribution trucks, construction machines and buses coupled to appropriate infrastructures. The broad application area allows the establishment of an globally competitive R&I and production in Sweden. Complementing national and international R&I projects are applied to secure demonstration and international standardisation.