Projektinformation

Projekttitel:
Styrmedel för effektiva vägtransporter
Projekttitel (eng):
Policy instruments for effective road transportation
Project manager:
Anders Roth
Organisation:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektnummer:
44506-1
Projektstart:
2017-10-02
Projektslut:
2019-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017968 380 kr
20181 372 800 kr
20191 097 820 kr
Total:3 439 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn
Energimyndighetens andel:
97 %
Energimyndighetens handläggare:
Catharina Norberg
Ärendesammanfattning:
Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen kring möjligheter, effekter och genomförbarhet av nya styrmedelsansatser inom transportsektorn. Projektets resultat kommer att bli ett förslag till en styrmedelsstrategi för vägtransportsektorn baserat på långsiktiga klimatmål och anpassat för ett post-fossilt samhälle. Projektet kommer genomföra modelleringar av ett kilometerbaserat avgiftssystem för personbilar och dess effekter på bland annat vägtrafikens energianvändning och med utgångspunkt från det ta fram en modell/metod för hur man kan räkna på ett avståndsbaserat skattesystem på nationell och regional nivå.
Ärendesammanfattning (eng):
Effective road transport with carbon dioxide emissions below 30 % of today's emissions by 2030 is technically and economically feasible. We intend to describe policy instruments promoting such a development. Technical development on renewable electricity, batteries and biofuels has created new conditions for the fuel supply sector. At the same time, the technology for sensors, information transfer and data processing also creates new opportunities for increased road safety, coordination of traffic flows and new taxation systems. External costs of transport should ideally be those that meet the end users as motorists. Even today this is difficult to achieve only by using fuel taxation. New policy combinations will therefore become more important. The project analysis will ensure that border trade with fuels and transboundary use of vehicles don’t give possibilities to avoid taxation. At the same time, social and regional effects will be condsidered.
Dokument: