Projektinformation

Projekttitel:
Kunskaps- och metodutveckling för analys av fartyg med luftkammare – del 2
Projekttitel (eng):
Knowledge and methodology development for the analysis of air cavity ships – part 2
Project manager:
Rickard Bensow
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
38284-2
Projektstart:
2017-11-01
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2017902 477 kr
2018995 523 kr
2019586 000 kr
Total:2 484 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Catharina Norberg
Ärendesammanfattning:
För ett fartyg kan friktionsmotståndet minskas genom att en del av skrovbottnen ersätts med en trycksatt luftkammare. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap kring energieffektivisering, luftkavitet och gränsytan mellan vatten och luft inne i luftkammaren och strömningen kring fartyget. Projektet bygger vidare på tidigare projekt kring dessa frågor och syftar till att utveckla robusta simuleringsprocesser för att kunna prediktera nettovinsten samt stötta konceptutveckling. Tidigare studier, har visat att skrovmotståndet kan minska med upp till 20%, eller ca 25 000 MWh/år för en stor tanker.
Ärendesammanfattning (eng):
The Air Cavity Ship concept reduces the frictional resistance of the hull by replacing a large portion of the flat bottom with a shallow pressurized air chamber. Previous computational and experimental studies, both our own and international ones, have shown the ability of the air cavity system to reduce the hull resistance by up to 20%, i.e. 25000 MWh/year for a large ship, at ideal conditions, but they also indicated that this is far from the theoretical ideal (about 35%). Why this is the case is not clear, as well as the mechanisms that controls air release from the chamber. Current computational tools may improve understanding, but the problem is complex through its multifluid character and the large range of length scales in the flow, from the chamber length to small air bubbles. This project builds on previously developed knowledge and aims at developing robust simulation tools to predict net gain propulsive power and make it possible to support new concept development.