Projektinformation

Projekttitel:
En "ren" lösning: Bränsleproduktion från solljus och CO2 med ett katalytiskt system fritt från ädelmetaller
Projekttitel (eng):
A “Clean” Solution: Selectively Producing Methanol Fuel from Sunlight and CO2 by a Noble-Metal Free Catalytic System
Project manager:
Haining Tian
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
44641-1
Projektstart:
2017-07-01
Projektslut:
2020-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
2017335 000 kr
20182 785 000 kr
20192 930 000 kr
Total:6 050 000 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Palmblad
Ärendesammanfattning:
Lagringen av solenergi och dess storskaliga implementering i transportsektorn är en av vår tids stora energiutmaningar. Detta projekt angriper denna utmaning via soldriven metanolproduktion från koldioxid. Med forskargruppens expertis inom fotokemi, katalys och apparatutveckling är målsättningen i detta projekt att generera ett ädelmetallfritt system för metanolproduktion från koldioxid, som fungerar utan krav på höga tryck och temperaturer, baserat på principerna hos den väletablerade termokemiska produktionen av metanol.
Ärendesammanfattning (eng):
The storage of solar energy and its large-scale implementation in our transport sector is one of the great energy challenges of our time. The project outlined herein addresses this issue via solar-driven methanol production from CO2. Methanol is a promising fuel product, it is liquid at ambient temperature and pressure, and is compatible with standard combustion engines. Moreover, it has a negligible carbon footprint if produced in a sustainable way. With our expertise in photochemistry, catalysis and device development we will generate a noble-metal free system for methanol production from CO2 operating at ambient temperature and pressure, based on the principles of the well-established thermochemical process. Critically, it will be combined with a novel photochemical system for hydrogen production that allows us to generate the required H2 gas directly from sunlight, thus providing a renewable and solar-driven methanol production.