Projektinformation

Projekttitel:
Hållbara polymera membranbränsleceller för fordon – Livslängdsstudier på komponenter, celler och stackar
Projekttitel (eng):
Durable polymer membrane fuel cells for vehicles - Lifetime studies on components, cells and stacks
Project manager:
Rakel Wreland Lindström
Organisation:
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektnummer:
37806-3
Projektstart:
2017-10-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20171 110 000 kr
20183 215 000 kr
20192 634 000 kr
20201 691 000 kr
20213 000 000 kr
Total:11 650 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
74 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Kasche
Ärendesammanfattning:
Sökanden begär en förlängning på 12 månader på grund av sent tillsatt doktorand samt föräldraledighet.
Ärendesammanfattning (eng):