Projektinformation

Projekttitel:
COVER - Bedömning av CO2 och energieffektivitet hos fordon i verklig användning
Projekttitel (eng):
COVER - Real world CO2 assessment and Vehicle EneRgy efficiency
Project manager:
Rickard Andersson
Organisation:
Volvo Technology AB
Projektnummer:
44929-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 703 915 kr
20191 703 915 kr
20201 703 915 kr
20211 703 915 kr
Total:6 815 660 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
25 %
Energimyndighetens handläggare:
Erik Svahn
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla metoder och processer för bedömning och minskning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning i nästa generations fordon, inklusive kommande teknologier som för närvarande inte finns på marknaden. Projektet kommer att fokusera på CO2-aspekterna av fordonsanvändningen och studera hur ny teknik ska anpassas för att uppnå maximal CO2-reduktion.
Ärendesammanfattning (eng):
When the vehicle specification is set, 60-65% of the CO2 emissions are not possible to influence anymore. Getting the specification right is the most important factor to achieve efficient vehicles and low CO2. Surprisingly often an analysis of the vehicle specification vs it’s use makes it obvious that the vehicle is specified and chosen in a non-optimal way. The remaining 35-40% of the CO2 emissions are directed to the propulsion of the vehicle and can be tailored to how and where the vehicle is driven. Here the functions of the current and future vehicles play an important role. The industry is in need of the best possible methods and tools, to master the understanding of vehicle usage. For typical vehicle user groups, the project COVER will show that one can reduce CO2 with 30%. The COVER project will develop methodologies and processes for the assessment and reduction of CO2 emissions and fuel consumption in the next generation of vehicles, consdering real vehicle operation.