Projektinformation

Projekttitel:
Integrering av elektrobränslekonceptet i massa- och pappersindustrin för ett framtida elnät i balans och ett hållbart energisystem med minimala klimatavtryck
Projekttitel (eng):
Integration of the electrofuel concept in pulp and paper industry for a future electricity system in balance and a sustainable energy system with minimal carbon foot print
Project manager:
Anna-Karin Jannasch
Organisation:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektnummer:
45121-1
Projektstart:
2018-01-02
Projektslut:
2019-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018800 000 kr
Total:800 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Massa- och pappersindustrins energianvändning - forskning och utveckling
Energimyndighetens andel:
57 %
Energimyndighetens handläggare:
Mats Larsson
Ärendesammanfattning:
Projekt syftar till att kartlägga hur elektrobränslekonceptet vid variabla elpriser kan passa in i svensk massa- och pappersindustri. I studien ingår även att studera vilken effekt på svenska kraftsystemet ett sådant koncept kan ha och vilka elmarknadsbetingelser som krävs för lönsamhet. Projekt är intressant då det ökar kunskapen om hur elektrobränslekonceptet kan bidra till att använda el-toppar i ett framtida elsystem. Studien kommer även att ge en sammanhållen bild av olika förutsättningar för hur elektrobränslen kan ingå i ett bioraffinaderikoncept.
Ärendesammanfattning (eng):
By controlling existing power demanding processes and by introducing new, e.g. the electrofuel concept, in the pulp and paper industry, renewable resources of intermittent electricity generation could potentially be maximized while CO2 sinks are formed and the production of renewable substances is increased. This project aims at mapping the possibilities of the pulp & paper industry to interact with the electricity market, as well as analyzing how the electro-fuel concept could fit into the Swedish pulp & paper industry. The study includes estimates of how much the electrofuel concept could contribute with balance to the Swedish electrical power system and analysis of which electricity market conditions that are required for the investment to become profitable. It also includes a more detailed study on how the electrofuel concept could be integrated into a typical modern pulp mill, and its impact on mass and energy balances.
Dokument: