Projektinformation

Projekttitel:
Matematisk modellering av massakokare
Projekttitel (eng):
Pulp digester modeling
Project manager:
Anders Sverker Rasmuson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
45123-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018750 000 kr
2019750 000 kr
Total:1 500 000 kr
Programområde:
Industri, forskningsprogram/institut
Program:
Massa- och pappersindustrins energianvändning - forskning och utveckling
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Michael Novotny
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla 3D-mekanistiska modeller för strömning, reaktion (delignifiering), mass- och värmeöverföring i massakokare. Modellerna kommer att användas för förbättrad apparatutformning, drift och uppskalning, och kommer att valideras på olika skalor. En dynamisk modellering leder till ökad produktkvalitet och förbättrad processtabilitet. En förbättrad processtabilitet gör att energieffektiviteten ökar bl.a. genom att kokningen blir jämnare. Ett mer homogent kok medför även en besparing av ånga och kemikalier i efterföljande bleksteg.
Ärendesammanfattning (eng):
The goal is to develop 3-D mechanistic models for flow, reaction (delignification), mass- and heat transport, in pulp digesters. The models will be used for better design, operation and scale-up, and validated and evaluated at different scales. For example, the flows to obtain a desired product at lowest energy and operation cost and with the highest material yield, can be optimized. The project is divided into the highly connected subtasks: • Identify and quantify the distinct mechanistic transport/reaction steps for the penetration of digestion chemicals into the lignocellulosic structure and the dissolution of lignin • Flow model for the flow of cooking liquid through the material • Couple flow and transport/reaction models The project is planned as an industrial PhD in cooperation between Chemical Engineering at Chalmers and Valmet. A suitable PhD candidate, Sofia Evysdotter, is already employed at Valmet.
Dokument: