Projektinformation

Projekttitel:
Elektrifierad gruvtransport i arktiskt klimat
Projekttitel (eng):
Electrified Mine Truck Operation in Arctic Climate
Project manager:
Rikard Mäki
Organisation:
Boliden Mineral AB
Projektnummer:
45297-1
Projektstart:
2018-02-07
Projektslut:
2020-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20184 515 000 kr
20195 210 000 kr
Total:9 725 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
24 %
Energimyndighetens handläggare:
Peter Kasche
Ärendesammanfattning:
Demonstrationsprojektet syftar till att med luftburna kontaktledningar elektrifiera en transportsträcka i Aitikgruvan i Gällivare. Målet är att bygga en teststräcka på 700 meter och modifiera fyra bergtruckar för elektrisk drift för att kunna visa reducerad energianvändning och sänkta växthusgasutsläpp.
Ärendesammanfattning (eng):
The demonstration project will electrify one haul route in the largest open pit mine in Europe, the Aitik mine in Gällivare. Aitik currently operates a fleet of 31 large mine trucks with gross weights of 390 and 570 tonnes. The fleet transport an annual volume of 80 million tonnes of ore and waste rock, predominantly on routs with a steep inclination. Initial studies have indicated large potential for reduction of diesel consumption by means of trolley electrification of main haul routes in the operation. This project will prove the technical feasibility of electrification in this type of application and form the basis for investment decisions on future infrastructure and vehicle fleet. The goal is to electrify a haul route of 700m and modify four mine trucks with pantograph installation in order to prove fuel consumption reduction with accompanied GHG emission reductions while building knowledge on operating cost, design, maintainability and safety.