Projektinformation

Projekttitel:
Proton- och hydridjon-ledning i perovskiter
Projekttitel (eng):
Project manager:
Göran Wahnström
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
45410-1
Projektstart:
2018-01-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 201 000 kr
20191 248 000 kr
20201 289 000 kr
20211 295 000 kr
Total:5 033 000 kr
Programområde:
Program:
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Christopher Frisk
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.
Ärendesammanfattning (eng):
Projektet syftar till att utveckla ett protonledande material som kan utnyttjas i en bränslecell i temperaturintervallet 300–600 °C. Specifikt syftar projektet till att förstå den grundläggande orsaken till den höga korngränsresistansen för protonledning i perovskiter, härleda en enhetlig modell för ledningsförmågan i yttrium-dopat bariumzirkonat för bulkmaterialet och att undersöka hydridjoner i perovskiter och att utveckla en förståelse för diffusionsmekanismen.