Projektinformation

Projekttitel:
REWEEEL - Automatiserad lokalisering och demontering av batterier från WEEE-produkter
Projekttitel (eng):
REWEEEL - Automated localisation and disassembly of batteries in WEEE-products
Project manager:
Moheb Nayeri
Organisation:
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projektnummer:
45536-1
Projektstart:
2018-09-03
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018229 250 kr
20191 092 250 kr
2020528 500 kr
Total:1 850 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Batterifondsprogrammet
Energimyndighetens andel:
65 %
Energimyndighetens handläggare:
Adam Mickiewicz
Ärendesammanfattning:
Genom att nyttja de senaste automationstrenderna tillsammans med röntgen och bildbehandlingsalgoritmer har projektet till syfte att bidra till att lösa den kritiska utmaning som den kraftigt ökande mängden inbyggda batterier innebär för elektronikåtervinningsindustrin. Projektets mål är att utveckla en automatiserad process som löser de växande arbetsmiljöproblem och kostnader som manuell identifiering och demontering av batterier från smarta mobiltelefoner och surfplattor medför.
Ärendesammanfattning (eng):
By utilizing the latest automation trends together with an innovative use of X-ray and image processing algorithms, this project aims to address the critical challenge that the vastly increasing amount of built-in batteries poses on the electronics recycling industry. The project's goal is to develop automated processes that solves the growing work environment problems and costs resulting from manual identification and disassembly of batteries from smartphones and tablets. In order to understand the requirements for the process to be developed, work will begin with the collection, photography and disassembly analysis of a large number of products. This ensures that the project is run on the basis of real needs. Through its solid expertise in recycling, automation, x-ray, image recognition, robotics, etc., the project group has a very good opportunity to carry out the project satisfactorily and thereby achieve the project's goals and expected effects.
Dokument: