Projektinformation

Projekttitel:
Åldring av litium-jon batterier med Ni-rika katoder för elektromobilitet
Projekttitel (eng):
Ageing of Lithium-ion Batteries with Nickel-Rich Cathodes for Electromobility (ALINE)
Project manager:
Matthew Lacey
Organisation:
Scania CV AB
Projektnummer:
45538-1
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2022-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20192 430 200 kr
20202 454 322 kr
20213 608 375 kr
20222 566 454 kr
Total:11 059 351 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Batterifondsprogrammet
Energimyndighetens andel:
77 %
Energimyndighetens handläggare:
Greger Ledung
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att öka livslängden för nickel (Ni)-rika litium-jonbatterier (LIB) för fordonstillämpningar. Ni-rika LIB kommersialiseras nu för elfordon på grund av sin höga energitäthet och minskad mängd kobolt. Detta kan dessvärre ske på bekostnad av livslängd, totalkostnad och säkerhet. Målet är att förstå sambanden mellan cellåldring och de ingående materialen, cellkonstruktionen, samt temperatur- och tryckförhållandena. Kobolt är en begränsad resurs som både ökar snabbt i pris och ofta bryts på tvivelaktigt sätt. Därför är det, ur ett hållbarhetsperspektiv, angeläget att kunna minska andelen kobolt.
Ärendesammanfattning (eng):
Ni-rich Li-ion cells are entering the market for EVs, due to their higher energy density and abundance compared to cobalt. This might, however, be on the expense of cell life, total cost, and safety. Within the broad Academic-Industry collaboration of Batterifonden projectnumber 40501-1, we intend to continue to study ageing of novel Ni-rich Li-ion cells for automotive applications, quantify and characterise ageing by identifying limitations of Ni-rich cathodes and silicon containing anodes in order to optimize operation, maximize performance and lifetime. The goal is to improve the understanding of how material composition, cell design, temperature and the internal pressure affect the ageing. This will be achieved by cell cycling, post-mortem electrochemical and surface analysis and mathematical modelling. In-operando experiments will be performed to quantify the effects of specific parameters. Impact on e-mobility and sustainability will be evaluated by a life cycle assessment.