Projektinformation

Projekttitel:
Energieffektiv odling av marina mikroalger för produktion av biomassa
Projekttitel (eng):
Energy-efficient cultivation of marine microalgae for biomass production
Project manager:
Cornelia Spetea Wiklund
Organisation:
Göteborgs universitet
Projektnummer:
45907-1
Projektstart:
2018-05-09
Projektslut:
2020-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 219 000 kr
20192 635 000 kr
2020980 605 kr
Total:4 834 605 kr
Programområde:
Biobränslen forskningsprogram
Program:
Biomassa för energi och material
Energimyndighetens andel:
94 %
Energimyndighetens handläggare:
Kalle Svensson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att lägga den kunskapsmässiga grunden för att kunna vidareutveckla energieffektiva odlingssystem för produktion av marina mikroalger. I projektet identifieras lämpliga algstammar, odlingsprocesser och optimal näringsförsörjning. Projektet ger viktig kunskap om algernas tillväxtmönster och forskningsresultaten kan bidra till ett beslutsunderlag för framtida satsningar inom området.
Ärendesammanfattning (eng):
The purpose of the project is to provide the knowledge base for further developing energy efficient systems for the production of marine microalgae. The project identifies suitable algal strains, cultivation processes and optimal nutritional supply. The project provides important knowledge of the algae's growth patterns and the research results can contribute to a decision base for a possible investment in a future pilot or demonstration plant.