Projektinformation

Projekttitel:
Dubbel-presspack-modul för WBG-tillämpningar
Projekttitel (eng):
Double-presspack module for WBG applications
Project manager:
Mietek Bakowski Holtryd
Organisation:
RISE Acreo AB
Projektnummer:
45913-1
Projektstart:
2018-06-01
Projektslut:
2020-12-30
Budget:
ÅrBeviljat
2018426 000 kr
2019824 000 kr
Total:1 250 000 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
BBG-programmet
Energimyndighetens andel:
39 %
Energimyndighetens handläggare:
Pierre-Jean Rigole
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att bygga och testa en dubbel-presspack-modul under realistiska förhållanden i en industriell resonant kraftomvandlare hos GE Power Sweden. Modulen kommer att bestyckas med kiselkarbid MOSFET chip med anpassad layout, gate placering och metallisering som tillhandahålls av Ascatron. Modulen har en ny inspänningslösning för chipet som ska ge betydligt bättre prestanda avseende kylförmåga, parasitisk induktans och tillförlitlighet. Den nya modulen innebär att kraftelektroniken kan göras energieffektivare och mer tillförlitlig än med existerande moduler.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of the project is to validate a double-presspack module for WBG applications. The new technology implies that power converters can be made more energy efficient and more reliable than power converters of today. The reason for this is that the double-presspack module has no bond wires or solderings. An important benefit of the module is that the clamping forces for the chips and heat sinks can be optimized independently. The total project has one technical part where the module is fully assembled and tested under realistic conditions in a system which is provided by GE Power Sweden (support for this part is sought for in this program). The other part deals with the commercialization as such and is the subject of application to Energy Agency´s “Concept development of new energy innovations with business focus” call. In this part a further developed business plan and a strategy to reach out on the market are made.