Projektinformation

Projekttitel:
Klimatkampen Uppsala
Projekttitel (eng):
Climate camp
Project manager:
Stefan Wirsenius
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
46091-1
Projektstart:
2018-08-01
Projektslut:
2020-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 210 208 kr
20192 289 100 kr
2020371 163 kr
Total:3 870 471 kr
Programområde:
Energisystem och energi allmänt
Program:
Viable Cities
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Evelyn Otto
Ärendesammanfattning:
Projektet ämnar bidra med kunskap om hållbara livsstilar genom analys av kommunikation och aktiviteter som syftar till att minska klimatpåverkan. Inom ramen för projektet ska 1) medborgare engageras i att minska sin klimatpåverkan och 2) företag och andra organisationer engageras i att undanröja barriärer för hållbara val i vardagen, till exempel genom att utveckla produkter och tjänster. En digital plattform, Svalna, ska vidareutvecklas för att kunna fungera som ett nav för kommunikation, kampanj och aktivitet med syfte att minska klimatpåverkan. Projektet ska bedrivas i Uppsala, med tanken att tillvägagångssättet ska kunna skalas upp och spridas efter projektets slut
Ärendesammanfattning (eng):
"Climate camp" is a joint project with Chalmers University, Uppsala Municipality, the online platform Svalna and several corporations and organizations operating in Uppsala and on the national level, including, The Swedish Study Promotion Association, the Church of Sweden, Uppsala Public Transit, the municipal housing company Uppsalahem, and the utility company Vattenfall. These parties will work jointly to facilitate a shift to sustainable lifestyles, by informing and engaging with citizens in Uppsala to reduce their climate impact and, in different ways, facilitate behaviour that currently is difficult to undertake. The online service Svalna will serve as a digital platform for the project, by providing users with tailored information on how to reduce their climate impact, and spurring each other by comparing with friends and forming groups. The aim of the project is that 10,000 inhabitants in Uppsala achieve a 5 to 10% reduction of their annual greenhouse gas emissions.