Projektinformation

Projekttitel:
DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem
Projekttitel (eng):
Distributed Storage-as-a-Service in a Renewable Electricity Market
Project manager:
Mattias Ganslandt
Organisation:
Primrock Holding AB
Projektnummer:
46302-1
Projektstart:
2018-07-01
Projektslut:
2020-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
20181 053 538 kr
2019234 900 kr
Total:1 288 438 kr
Programområde:
Elkraft forskningsprogram/centra
Program:
SamspEL
Energimyndighetens andel:
45 %
Energimyndighetens handläggare:
Fredrik Brändström
Ärendesammanfattning:
Projektet avser demonstrera en innovativ affärsmodell och ett tekniskt system för ett distribuerat, lokalt energilager med kompletterande reservkraftkapacitet för en lokal datahall. Genom att tillhandahålla flera tjänster i ett förnyelsebart elsystem ska system och affärsmodell ge ekonomisk och teknisk nytta i interaktion med lokala och centrala aktörer.
Ärendesammanfattning (eng):
This project will demonstrate how an innovative business model and a novel technical system consisting of a distributed energy storage system and on-site generators for a local data center by providing multiple grid services in an energy system with renewable (intermittent) generation can yield substantial efficiency gains in interaction with local needs and centralized functions. The commercial potential of this technology will grow the coming decade with the expansion of Scandinavian data centers and could potentially provide capacity in par with FCR-D in the Nordic system, approximately 1200 MW.
Dokument: