Projektinformation

Projekttitel:
Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar
Projekttitel (eng):
Electricity retailers and solar power diffusion: strategies and critical trade-offs
Project manager:
Anna Bergek
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
40642-2
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2020-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 225 116 kr
20201 439 208 kr
Total:2 664 324 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
El från solen
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Linn Sjöström
Ärendesammanfattning:
Projektets syfte är att skapa en ökad förståelse för vilken roll etablerade elhandelsbolag spelar för en utbyggnad av solel i Sverige genom att möjliggöra för sina kunder att bli prosumenter eller på annat sätt bidra till ökad solelproduktion alternativt gå över till att köpa solel. Målet är att kartlägga de 30 största elhandelsbolagens erbjudanden med avseende på solel, göra en jämförande analys av ett urval av elhandelsbolagens affärsmodeller och analysera för- och nackdelar med olika strategier och affärsmodeller. Vidare ska resultaten spridas genom minst en akademisk artikel och minst två populärvetenskapliga presentationer eller publikationer. Projektet bedöms bidra till programmets mål om ökad utbyggnad av solel i Sverige samt till programmets mål om excellent forskning.
Ärendesammanfattning (eng):
Higher diffusion of solar power in Sweden requires more actors to start producing and consuming solar power instead of other forms of electricity. The number of actors that offer different types of goods and services in this field has increased rapidly and it is difficult for potential prosumers, industry actors and supporting organizations to get an overview of and assess the value of different offers. The purpose of the project is to increase our understanding of established electricity retailers’ solar power offers and business models and what role they play for a resource-efficient deployment of solar power. This is done by mapping the solar strategies of the 30 largest electricity retailers, with a particular focus on how they help their customers to become prosumers, and through a detailed study of the business models of ca 10 retailers in order to identify pros and cons of different models. The results will be communicated to the industry and other relevant stakeholders.