Projektinformation

Projekttitel:
Kostnadseffektiva och flexibla samproduktionsanläggningar för maximalt anläggningsutnyttjande
Projekttitel (eng):
Cost-effective and flexible polygeneration units for maximised plant use
Project manager:
David Pallarès
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
P46459-1
Projektstart:
2018-07-01
Projektslut:
2021-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2018624 221 kr
20191 270 942 kr
20201 305 942 kr
20211 341 942 kr
Total:4 543 047 kr
Programområde:
Termiska processer, forskningsprogram
Program:
Biokraft – el och värme från termisk omvandling av biobränsle och avfall
Energimyndighetens andel:
89 %
Energimyndighetens handläggare:
Benny Fillman
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla ett nytt, robust och flexibelt samproduktions-koncept som på ett kostnadseffektivt sätt kontinuerligt omvandlar biomassa till en anpassningsbar produktionsmix. Projektet studerar ett potentiellt koncept för samproduktion av värme, el och gas/bioprodukter. Detta kan leda till en ökad andel förnybara bränslen och en högre flexibilitet i energisystemet samt ett högre utnyttjande av redan befintlig infrastruktur i form av biokraftvärmepannor. Projektet bedöms möta biokraftprogrammets mål.
Ärendesammanfattning (eng):
This project develops a polygeneration concept which, by providing a dynamic and flexible mix of power, heat and biogas/bioproducts, represents a robust potential for increasing the use of renewable fuel in the Swedish energy system. As the concept studied uses fluidised bed technology it is especially suitable for the conversion of the share of renewable fuel without potential to contribute to a circular economy. Existing boilers can relatively easy be retrofitted into polygeneration reactors and thereby enable maximized utilization of these units – whose current yearly averaged power load lies at 23% and 46% (for district heating and industrial units, respectively)[1]. Through the development of dynamical models at reactor and process levels, the polygeneration concept will be assessed under selected representative scenarios. The evaluation will focus in the ability to meet a varying demand of the main production while providing a flexible mix of other renewable products.