Projektinformation

Projekttitel:
Uppkonvertering av fotonenergier i fastfas: Nya material för att bryta Shockley-Queisser gränsen
Projekttitel (eng):
Photon upconversion under diffusion-free conditions: Breaking the Shockley-Queisser limit for solar energy devices
Project manager:
Bo Albinsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
46526-1
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 000 000 kr
20200 kr
20211 339 000 kr
20221 413 000 kr
20231 248 000 kr
Total:5 000 000 kr
Programområde:
Program:
Energiriktad grundforskning 2018
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Linus Palmblad
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla och studera så kallad triplett-triplett-upconversion (TTA-UC) där två lågenergetiska fotoner slås ihop till en foton med högre energi. Målet är att utveckla ett material som kan läggas på befintliga solceller för att omfördela solspektrumet så att den koncentreras vid solcellens absorption. På det sättet kan man slå effektivitetsgränsen för solceller med enkelt bandgap som ges av Shockley-Quisser gränsen på 32 %.
Ärendesammanfattning (eng):
The major losses in present day solar cells stem from a mismatch between the solar spectrum and the bandgap of the cells used, i.e. an inability to make good use of both low energy and high energy photons. Here we propose a strategy for productive use of a larger part of the solar spectrum by tuning the photon energies to the requirements of specific solar energy conversion materials, using supramolecular constructs. We will develop molecular complexes that sustain intramolecular photon upconversion through triplet-triplet annihilation, i.e. a system capable of efficient upconversion in solid state without diffusion. This is a very challenging project but it has the potential to change the solar energy arena since the technology could increase the efficiency of any solar energy technology.