Projektinformation

Projekttitel:
Inverkan av mekaniska och elektrokemiska processer på kolfibrer i strukturella kompositbatterier
Projekttitel (eng):
Towards multifunctional batteries – insights into carbon fibres in dynamic electrochemical and mechanical processes
Project manager:
Fang Liu
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
46598-1
Projektstart:
2019-01-01
Projektslut:
2023-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20191 000 000 kr
20201 000 000 kr
20211 000 000 kr
20221 000 000 kr
20231 000 000 kr
Total:5 000 000 kr
Programområde:
Program:
Energiriktad grundforskning 2018
Energimyndighetens andel:
72 %
Energimyndighetens handläggare:
Pierre-Jean Rigole
Ärendesammanfattning:
Projekt syftar till att studera strukturella batterier med nära-atomisk upplösning genom att använda avancerad in situ mikroskopi och kopplad korrelativ mikroskopi för att skapa förståelse kring kopplingen mellan struktur och prestanda. Energimyndigheten bedömer att forskningsområdet har god potential att bidra till ett förnybart energisystem och ett resurseffektivt samhälle.
Ärendesammanfattning (eng):
Structural composite batteries are a truly integrated multifunctional device for simultaneous load-bearing and energy storage. In these novel batteries, carbon fibres play dual roles: reinforcements (as in carbon fibre composites) and anodes (as in batteries). However, the relationship between the microstructure and the electrochemical property of the carbon fibres is not fully understood. Additionally, a fundamental understanding is largely lacking on how the interplay between mechanical loading and electrochemical cycling influences the microstructural evolution of carbon fibres, and vice versa. In this project we aim to gain unprecedented insights into operating batteries with close to atomic resolution by using advanced in-situ microscopy and coupled correlative microscopy. Success of this project will also open the door to many fascinating multifunctional carbon fibre composites: such as sensing, actuation, morphing and energy harvesting.